Therapeutic 4 Elements

Terapotik Nefes ve 4 Element

Terapotik Nefes bilinçli 4 Element  uygulamalarında kişinin hayatına neşeyi huzuru ve sağlığını kazandırması insan vücudundaki fizyolojik ve patolojik ilişkileri değerlendirmek için 4 element bir araç olarak kullanılır. Bu elementler arasında birbirini destekleme ve birbirini engelleme şeklinde belirli bir ilişki vardır.

 Doğada yaşam bulan her şey 4 ana temel elementten oluşmuştur.

 Bunlar; Toprak-Su-Ateş-Hava


1.Element: HAVA “Nefes”

Hava elementi tıpkı ateş gibi yüksekte bulunan bir elementtir. Aynı zamanda transparandır içinde NEFES i barındırır.  İnsanların birbirlerini görmelerini sağlar.  Hava elementi iletişim, sosyallik, zihinsel ve mantığı ifade eder.  Hava elementi insanlığı, düşünmeyi, konuşmayı temsil eder. Hava uçucudur, yaşamı hareket ettirir. Rüzgârı taşır ve boşluğun hareketlenmiş hali havayı oluşturur. Bu fizyolojimizde kas hareketi, kalp atışı, akciğerlerin kasılıp genişlemesi, mide ve bağırsak hareketi, sıvıların ve hücrelerin hareketi hava elementidir. Nefes yaşam gücü ile beden arasındaki birleştirici bağlantıdır. Nefesi birleştirerek sindirenleri ve bastırılanları serbest bırakırız..

2.Element: su “Tam Gevşeme”

Su elementi toprağın içinden altından hareket eder. Su, yapıştırıcı bir araya getirici özelliği olan manevi değerleri sembolize eder. Gizemi ve derin uyguları ve yer altını temsil eder. Yaşamı sevgiyle birbirine bağlar. Ağaca can veren, ateşi söndüren element sudur.  Su beden için en gerekli elementtir. Su eril enerjiyi “spermi” temsil eder. Nefes alan kişinin kendini bırakabileceği ve tamamen gevşeyebileceği güvenli bir ortam yaratmak önemlidir.

3.Element: ATEŞ “Tam Farkındalık”

Ateş elementi güneş gibidir. Yaşam enerjisini temsil eder. Yaşamı sembolize eder. Ruhsal ve fiziksel motivasyonu temsil eder.  Yaşama sevinci ve heyecan ateşten gelir.  Aydınlatır, ısıtır ve hayat verir. Fizyolojide ki ateş metabolizma ve sindirim sistemidir. Hem fiziksel hem zihinsel ve duygusal sindirimdir.Nefes alan kişi vücudunda olup bitenin tam olarak farkına varabilir. Kişi duygularını hissedecek kendisini yeniden programlayabilecek olan daha yüksek titreşimleri içine alacaktır.

4: TOPRAK “Tam Kabul”

Toprak elementi yaşamın temel yapısını sağlam zemini oluşturur. Toprak elementi ayaklar üzerinde durmayı temsil eder. Bilinci ve sağlam durmayı ifade eder. Toprağın besin kaynağı sudur. Vücudun yapı taşı olan mineraller topraktan gelir. Toprak su ile beslendiğinde yeni bir yaşam oluşur. Yarılışlardan oluşan doğum olur. Doğurganlıktan ötürü dişilik ile sembolize edilir. Bir arada tutan ve sağlamlık veren elementtir. Bu gezegen'de hayat toprak elementi ile yaşamını sürdürür. Yaşam bu elementin temeli üzerine kurulmuştur. Kişi bir seans içinde hareket eden fiziksel ve duygusal enerjiyi tam olarak kabul edecektir. Tam kabul gözlemdir, muhakeme değil. Biz deneyimi yaşayanlarız, deneyimin kendisi değil.

4 Element ‘in Beden ve Zihni’de karşılığı…

Toprak elementi: Kemikler, tendonlar, tırnaklar, saçlar, deri, ayaklar ve koku alma duyusu, burun, kökler, dayanıklılık ve güç, hafıza

Su elementi: Tüm sıvılar, bedenin %70'i sıvıdan oluşuyor, dolayısıyla vücudun neredeyse tamamı, üreme organları, cinsellik, tat alma duyusu, dil ve damak, esneklik ve akışta olabilme yetisi

Ateş elementi: Sindirim sistemi, gözler, algılar, beden ve zihnin dönüşüm süreci

Hava elementi: Nefes, akciğerler, kalp, dokunma duyusu, eller, bilinç, hareket kabiliyeti

Boşluk: Beden'de ki tüm boşluklar (ağız-burun delikler-bağırsaklar-lenfler-nefes ve yemek borusu-hücre-doku ve kanallar) ,duyma duyusu, kulaklar ve ses telleri, boğaz, yaratıcılık ve ifade yetisi, farkındalık, sınırsızlık ve bilinçaltı, öğrenme yetisi.

4 Element ve Duyular

4 element duyular ve duyu organlarında da ifade bulurlar. Bu bilgiyi bir tablo içinde sunmaktayız.ELEMENT

DUYU

DUYU ORGANI

GÖREV

GÖREV ORGANI

Eter

Duyma

Kulak

Konuşma

Dil, ağız, vokal kord

Hava

Dokunma

Deri

Tutma

El

Ateş

Görme

Gözler

Yürüme

Ayak

Su

Tad

Dil

Üreme

Cinsel organ

Toprak

Koku

Burun

Boşaltım

Anüs


CONTACT

Whoever you are, come anyway.

E-mail

Gsm +90 (532) 374 78 66
0 (533) 760 90 77